.

Pavlína Punčochářová

Zdravím, jsem Pavlína a narodila jsem se roku 1975 v Plzni ve znamení Vah ve Vahách. Potřebuji ROVNOVÁHU. A to se také promítá do mé tvorby. Můj profesní obor je zdravotní sestra. V současnosti se věnuji tvorbě mandal. Hraji si a pracuji s energií, posvátnou geometrií, barvami i tóny. Společným jmenovatelem je INTEGRACE. Pokud bych měla své tvoření specifikovat, tak asi "automatická písmokresba".

Tvorba

V průběhu roku 2012 jsem si začala intenzivně pobrukovat a zpívat neznámé melodie, slyšela jsem často v nitru hudbu se silnými impulsy. Docházelo vlastně k "ladění nástroje". Na jaře 2013 jsem začala propojovat tyto " zpěvy" s "písmem". Nejprve jsem pracovala s redisperem, černou a červenou tuší na čtvrtky. Dalo by se říci, že probíhal trénink na úrovni vnitřního vedení, někdy velmi náročný na vyrovnávání vibrací. Vše se odehrávalo a stále odehrává v nekonečném proudu tvoření.
Obrazce mají základ v písmu či znakování. Jedná se prakticky o tzv. přenos ideogramů z jiných sfér, rovin či realit. Ty vepisuji do Kruhu. Má role v této Hře je i  "Propojovatel". Každý obraz má svou jedinečnou kombinaci znaků, jako daktylky prstů. Je to činnost intuitivní, která je provázána universálním druhem řeči či jazyka, často nabývající zpěvnou formu s proměnlivou melodií od jemnosti po hlubokou dynamiku.
Hvězdné brány - Informační diskety - Zářiče - Soubory dat, které vznikají ve spolupráci s frekvencemi a mnoha proudy, které mají mimozemský charakter. Tyto informace souvisí s historií planety Země a Vesmíru, vývojem civilizací, technikami léčení, technologiemi...a tak dále...Nevyčerpatelná studnice vědění, která je prozatím uzamčena a bude se uvolňovat postupně v souvislosti s dosaženou úrovní lidstva.
Symbol je symbolem v holografickém světě, ale v základním stavu je to vibrující informační pole. Člověka přitáhne takový objekt, který má pro něj sdělení na mimosmyslové úrovni, v tomto případě prvotně přes zraková centra. Stejně jako hudba. Slyšíme tóny, které s námi rezonují a přesto jsou uši pouhé nosiče do nitra, tam se Vše odehrává. 

Krátký časosběr - níže


Technika

Nejprve jsem pracovala s redisperem a tuší. Znaky, které přenáším, zapisuji nyní vždy do Kruhů z vně do středu. První vnější kruh po směru hodin a další proti směru podobně jako hebrejština. To střídám dle počtu letokruhů. Takto vzniklé obrazce na čtvrtce jsem dotvářela a oblékala do grafiky pomocí počítačových programů. V současnosti tvořím na plátna a používám techniku Dot painting - tečkování s acrylovými barvami. Tato metoda je skvělá v tom, že nemusíte umět malovat.

Stále se učím a stále jsem s díky v úžasu :)